hotelosted

Hotellets Historie

Hotel Osted er en af Sjællands ældste

Osted Kro er en af Sjællands ældste og priviligerede kroer. Den ligger ca. 10 km syd for Roskilde, på vejen mod Ringsted.
Osted Kros røde bygninger ligger smukt og idyllisk en anelse tilbagetrukket fra hovedvej A1.

Christian den II udstedte i 1521 en forordning, hvori det blev dekreteret, at der for hver anden mil skulle være en kro langs landevejen. Osted Kro har altså eksisteret før denne tid.

Kroens historie fortoner sig imidlertid i historiens mørke år indtil år 1700. Her møder vi kromanden Niels Knag, hvor Frederik den IV har konfirmeret hans fæstebrev. Afgiften var dengang 4 rigsdaler årligt til rytterkassen og 10 rigsdaler i konsumption til magistraten for Roskilde.

Kroen kom senere i privateje, idet Frederik den IV udstedte skøde til etatsråd Peder Benzon på Vibygård og en del af det gamle ryttergods i Roskilde Amt.

Osted Kro havde naturligvis som andre landevejskroer haft ret til at brygge øl og brændevin mod at betale en årlig afgift til konsumptionsforpagteren, i dette tilfælde Roskilde. I 1734 fandt magistraten, at det ville være skadeligt for Roskilde By´s borgere, hvis kroerne i den nærmeste omegn ikke gjorde sine indkøb i staden. Roskilde magistrat fik ikke medhold i denne opfattelse, og kromanden kunne stadig brygge øl og fremstille brændevin til glæde for gæsterne og kromandens pengekiste.

I det herrens år 1748 erhvervede greven af Ledreborg, J. L. Holstein, Osted Kro og fik privilegiet i 1751.

I året 1764 kunne man læse følgende i Berlingske Tidende: I den stærke Storm kom Ildløs i Ousted ved Middagstid, da Folkene var i Kirken. Fem Gårde og syv Huse med den smukke Kro nedbrændte, og Kromanden beholdte ikke det Ringeste tilbage?

Kroen og kirken var i tidernes morgen naboer, indtil landevejen Ringsted-Roskilde i 1792 blev flyttet til, hvor hovedvej A1 nu er.

Senere hedder det i en litterær beretning, som en københavnsk boghandler Beeken i 1817 begik: To Mil fra Roskilde ligger Ousted Kro. Denne Kro har været meget bedre indrettet end nu, både hvad selve Stedet angår, såvel som med hensyn til beværtning.

I 1860 fremgår det af en folketællingsliste, at der udover krohold også blev drevet høkerhandel og landbrug.
Kroen blev saneret i 1926, og der er intet spor tilbage fra fortiden, og man kan trods restaureringer og nyopførelser ikke gå tilbage i direkte linie til 1521, da 3 brande har ændret kroens beliggenhed.

I året 1910 købte Emil Plambeck kroen med tilhørende landbrugsareal på 73 tdl., der dog senere blev solgt fra. Emil Plambeck drev kroen indtil 1928, hvor Kaj Christensen købte kroen og året efter byggede den store sal og glasverandaen. Den stigende biltrafik gav den hæderkronede kro en stor opblomstring.

I 1963 solgtes kroen til Ebba og Ib Larsen, der foretog en gennemgribende modernisering, så kroen kunne følge tidens krav til en moderne kro.
Minna og Svend Nielsen købte kroen i 1973 og stod senere for udvidelse med en stor tilbygning, som indeholder moderne fryserum og lagerlokaler, samt en restaurering af førstesalen. Tillige gav Minna og Svend Nielsen kroen et godt ry for god mad og betjening. Mange mindes de mange gode fester, der blev afholdt på kroen, som har lokaler til 35 og 200 gæster, restaurant til 50 gæster samt et lille mødelokale.

Den 1. august 1983 blev kroen købt af Bjarne Storm Jensen, som har stor erfaring udi kogekunsten. Sammen med sit dygtige personale, ca. 20 personer, gør han alt for at betjene gæsterne godt med veltillavet mad fra et godt dansk/fransk landkøkken. God mad og høflig, reel betjening gør, at alle gæster kan mindes gode oplevelser på kroen.

1 marts 1987 stod Osted Kro helt klar efter et større om- og nybyggeri: 16 smukke værelser i en ny værelsesfløj samt lyse og venlige selskabslokaler totalt istandsatte med bl.a. handicaptoilet. Og endelig den 1. november 1988 var et helt nyt og moderne køkken klar til at betjene alle gæsterne.

1.august 2016 gik Osted Kro og Hotel Konkurs efter manglende kunder.

Booking af værelse

Ankomst

Efter kl 14:00

Afrejse

Senest kl 11:00

Send forespørgelse på reservation